Lenen info

De televisie het internet en de advertentie kranten overspoelen u met de mooiste, snelste en goedkoopste geldlening aanbiedingen. “Geld verdienen door te lenen”. Wie wil dat nu niet? Toch is het aan te raden de zaken op een rijtje te zetten voordat u een lening afsluit. Geld lenen was vroeger niet erg gebruikelijk. Lenen betekent immers schuld hebben en dat werd vroeger vaak ervaren als heel vervelend. Vandaag de dag denken we daar anders over, ruimer. De meeste mensen hebben tegenwoordig wel een lening lopen. Denk maar eens aan de lening voor de auto, motor, verbouwing of een studielening. Met deze informatie willen we u een paar tips geven om zelf een verstandig besluit te nemen. Op deze site kunt u een aantal aspecten van lenen vinden. Allereerst kunt u de kenmerken van een groot aantal soorten leningen vinden. Verder noemen we u een aantal voordelen én nadelen van geld lenen. U kunt ook iets vinden over de verschillende voorwaarden van het lenen van geld. Ook vind u de fiscale aftrekbaarheid van rente.

De voorwaarden

De verschillen tussen de rente die in rekening wordt gebracht, hangen niet alleen af van de vorm van het krediet. Elke kredietgever hanteert binnen de wettelijke maxima zijn eigen tarieven. Die maximale rente is voor kleinere kredieten hoger dan voor groter geleend bedrag. De reden daarvoor is dat de kosten die de kredietverstrekker moet maken, voor kleine kredieten naar verhouding hoger zijn. Het is belangrijk vooraf een goede vergelijking te maken tussen de verschillende kredietgevers. Een procent renteverschil kan al flink wat uitmaken. Overigens is het ook steeds van belang naar andere voorwaarden te kijken: de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, een overlijdensrisicoverzekering, enz. Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht om het zogeheten effectieve rentepercentage op te geven. Dat zijn de werkelijke kosten van het krediet uitgedrukt in een rentepercentage per jaar. Alleen aan de hand van dit effectieve rentepercentage kunt u de verschillende kredietaanbiedingen vergelijken.

Geld lenen en de belasting

Wie leent betaalt rente. “Rente” is dus eigenlijk de prijs van geld. Als het gaat om een hypotheek voor uw eigen eerste huis, dan is de rente volledig aftrekbaar. Dat geldt dus niet voor een woning die u aan een ander verhuurt of voor een tweede woning. Het geldt ook niet als u gebruikt voor iets anders: een reis, een boot, een auto, etc. In dat geval en in alle andere gevallen heet uw geldlening in belastingtermen “consumptief krediet”. In het Belastingstelsel 2001 is de aftrekbaarheid van consumptief krediet afgeschaft. Houd daar dus rekening mee, want dat geldt ook voor leningen die daarvoor waren afgesloten! U heeft het vast en zeker wel eens gezien in advertenties: de kleine letters met de mededeling “toetsing en registratie bij BKR in Tiel”. Wat zit daar achter? BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het is een stichting die ruim 30 jaar geleden werd opgericht en haar kantoor in Tiel heeft. BKR heeft als taak het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland te registreren. Alle beroepsmatige kredietverstrekkers (banken, financieringsondernemingen en creditcardorganisaties) zijn verplicht bepaalde gegevens aan het BKR door te geven. Zij zijn óók verplicht gegevens op te vragen als ze een lening willen verstrekken. Wat wordt er geregistreerd en waarom, vraagt u zich waarschijnlijk af. Eerst iets over het “waarom”, daarna het “wat”.

Voorzorg tegen overcreditering

Wie geld leent, neemt daarmee een aantal verplichtingen op zich met de belofte die in de toekomst na te komen: regelmatig af te lossen. Maar de toekomst bevat veel onzekerheden en de verleiding van geld is altijd aanwezig. Arm of rijk, dat blijkt daarbij niet uit te maken. Er zijn dus risico’s. Dat is een reden om de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Voor u zelf én voor de geldgever. De geldgever wil natuurlijk zijn geld terug zien en daarom voorkomen dat iemand onverantwoord veel geld leent. Daarom zoekt de bank altijd naar enige zekerheden voordat u geld te leen krijgt. Zo zal de bank willen weten waar u woont, of u een baan heeft en hoeveel u daarmee verdient. Om te voorkomen dat iemand lening op lening stapelt of niet aflost, zal de geldgever ook willen weten of u ergens anders al geld geleend heeft en of u eerder betalingsproblemen had of nog heeft. De geldgever kan uw leen- en aflosgedrag nagaan bij BKR. Tegenover dat recht staat ook een plicht: de geldgever die een lening verstrekt moet dat melden bij BKR. Deze registratie is dus een voorzorg tegen problematische schulden. Dat is een voordeel voor de bank, maar zeker ook voor u. Als de bank kan zien dat u altijd goed van betalen bent geweest, zal hij u immers graag als klant hebben. BKR en de aangesloten organisaties dragen zo bij aan een verantwoorde kredietverlening. De registratie werkt daardoor als een soort keurmerk: voor de instelling waarvan u geld leent en voor uzelf als geldlener. U doet er daarom verstandig aan alleen geld te lenen als er sprake is van registratie bij BKR. Dat biedt ook uzelf meer garanties.

Wat wordt er geregistreerd en hoe lang?

Als u geld leent en het gaat om een bedrag vanaf ongeveer € 450, dan moet de geldgever die lening aanmelden bij BKR. Daar worden dan bijgehouden: uw naam en adres, geboortedatum, het soort lening, de hoogte ervan en de eerste en laatste maand van aflossing. Heeft u meer dan 2 maanden betalingsachterstand, dan meldt de geldgever dat ook, maar niet voordat hij contact met u heeft opgenomen. Bij een aantal kredietvormen (zoals klantenkaarten of een krediet gekoppeld aan een betaalrekening) wordt niet het daadwerkelijk opgenomen krediet geregistreerd, maar het mogelijk op te nemen krediet. Dit betekent dat, zelfs als u niets heeft opgenomen, u toch al een deel van uw totale kredietruimte heeft gebruikt. Hierdoor kunt u moeite hebben een nieuw krediet te krijgen. Heeft u al vijf jaar geen krediet meer lopen, dan verdwijnen al uw gegevens uit de registratie: u bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie is beperkt tot kredieten en middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voortvloeien (zoals creditcards, winkelpassen). Huurschuld staat er dus niet in. Ook de lening die u bij familie afsluit wordt niet geregistreerd. Een studieschuld evenmin (hoewel dat in de toekomst waarschijnlijk wel gaat gebeuren). Uw hypotheek wordt ook niet opgenomen, behalve als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen. De Nederlandse privacywetgeving is duidelijk en streng: u kunt uw registratie dus inzien. U kunt zien wat er van u geregistreerd staat en wie uw gegevens geraadpleegd heeft. Stap naar een bank met uw legitimatiebewijs €4,54 en (praktisch) elke bank kan het voor u regelen. Meer informatie op de website van het BKR.