Hypothecaire Lening

Algemeen

Een lening waarvoor een onroerende zaak of een in een register opgenomen schip of vliegtuig bij notariele akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het algemeen is het geleende bedrag niet meer dan 75% van de geschatte waarde van het goed bij executoriale verkoop. Leent de koper het bedrag van de totale waarde, dan is er sprake van een tophypotheek. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg hypotheek genoemd.

Soorten Hypothecaire Leningen

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen de maadelijkse rente van de hypotheek en lost u de hypotheek niet af. Door deze vorm blijven de maandlasten laag.

Lijfrente hypotheek
De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Naast de hypotheekrente die u betaald heeft, kunt u ook de premie voor de lijfrenteverzekering van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Lineaire hypotheek
Bij de lineaire hypotheek wordt de hypotheek in evenredige gedeelten terugbetaald en wordt de rente berekend over het nog af te lossen bedrag. De totaal te betalen aflossing en rente zijn daarmee aan het begin van de looptijd relatief hoog, maar worden naarmate de hypotheek loopt steeds minder.

Annuiteiten hypotheek
Bij de annuiteitenhypotheek is de maandelijkse aflossing van deze hypotheek over de hele looptijd gelijk. Alleen de samenstelling van de aflossing veranderd.

Beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een vorm van een aflossingsvrije hypotheek. Het hypotheekbedrag wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het beleggen in meestal aandelenfondsen.

Levenhypotheek
Het principe van een levenhypotheek is dat u tijdens de looptijd niets aflost en alleen maar rente betaalt. Bij het afsluiten van een levenhypotheek sluit u tevens een levensverzekering af waarvoor u maandelijks de premie betaalt.

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm die aflossingsvrij is. Via een levensverzekering wordt een bedrag opgespaard waarmee u aan het eind van de looptijd uw aflossing ineens kunt voldoen.

Hybride hypotheek
De hybride hypotheek is eigenlijk een combinatie van twee soorten hypotheken. Dit zijn de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Bij deze hypotheekvorm kunt u altijd makkelijk uw kapitaal verplaatsen van bijvoorbeeld de spaarhypotheek naar de beleggingshypotheek en andersom.

Tweede hypotheek.
De tweede hypotheek is een extra hypotheek op hetzelfde onderpand (zoals uw eigen woning). Heeft u extra geld nodig en beschikt u over een eigen woning met een overwaarde dan kunt u nadenken of een tweede hypotheek iets voor u is.