Spaarlening

De kenmerken

Een spaarlening is een combinatie van een Doorlopend Krediet en een spaarverzekering. Maandelijks betaalt u rente over het opgenomen leenbedrag van het Doorlopend Krediet en daarnaast een premie. De premie wordt voor u gespaard in een spaarverzekering die u in staat moet stellen op einddatum de lening weer af te lossen. U kunt daarbij vaak kiezen uit een gegarandeerd eindkapitaal of een prognosekapitaal. Bij de laatste keuze zal de uitkering afhankelijk zijn van een beleggingsrendement. Het eindkapitaal kan dus zowel hoger als lager zijn. In de spaarverzekering kan eventueel ook een dekking bij overlijden worden opgenomen, waardoor ook bij een vroegtijdig overlijden de lening kan worden afgelost. Heeft u op einddatum nog niet het gehele kredietlimiet benut? Dan kan het zijn dat u nog wat geld overhoudt.

Een spaarlening is met name interessant bij woningverbetering of onderhoud van uw woning. Omdat de rente dan aftrekbaar is, is het interessant om niet tussentijds af te lossen. De fiscus betaalt immers een stukje mee. Pas op de einddatum zal de lening wordt afgelost met de lening met de uitkering uit de spaarverzekering. Afhankelijk van de situatie blijft het rendement in de spaarverzekering onbelast.

Voordelen van een Spaarlening

U betaalt niet alleen rente maar u spaart daarnaast ook. Als uw rente aftrekbaar is profiteert u maximaal omdat u tussentijds niet op de lening aflost. U bent volledig vrij in opnamen en aflossingen op de lening. Afgeloste bedragen kunnen weer worden opgenomen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Omdat u spaart met een rente-op-rente effect spaart u extra snel. U kunt kiezen voor een gegarandeerde aflossing.

Hoe werkt een Spaarlening?

Met een Spaarkrediet betaalt u alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie voor een verzekering. Met deze verzekering kunt u een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen. Dit gebeurt met een spaarverzekering, waarbij de premie wordt belegd in participaties van een gerespecteerd Mix fonds. De uitkering is gelijk aan de eindwaarde van de participaties en dus afhankelijk van de koersontwikkeling.

Aflossing van een Spaarlening

Na de aflossingsvrije periode betaalt u een vast bedrag per maand, dat gedeeltelijk bestaat uit rente en gedeeltelijk uit aflossing. Dit bedrag kan volgens een met u te maken afspraak van de overeengekomen kredietlimiet zijn.

Wat kost een Spaarlening?

De rente is variabel. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Aan het eind van het jaar ontvangt u ook een jaaroverzicht van de betaalde rente.